zym jest odcinkowy pomiar prędkości i jak to działa?

Krzysztof Jagielski
10.04.2024

Odcinkowy pomiar prędkości (OPP) to nowoczesny system kontroli prędkości pojazdów, który okazuje się być wyjątkowo skutecznym batem na piratów drogowych. W Polsce powstaje coraz więcej OPP, a mieszkańcy bardzo sobie chwalą to rozwiązanie, domagając się jego rozszerzenia. W praktyce OPP może lepiej temperować zapędy kierowców niż klasyczne fotoradary.

Jak działa odcinkowy pomiar prędkości?

Kierowcy są informowani o wejściu w obszar działania systemu przez znaki drogowe D-51a (informujący o wjeździe) i D-51b (informujący o wyjeździe z odcinka pomiarowego). W miejscach tych zamontowane są kamery, które rejestrują dokładny czas wjazdu i wyjazdu pojazdu z danego odcinka.

Na tej podstawie obliczana jest średnia prędkość pojazdu na tym fragmencie drogi. Jeżeli nie przekracza ona dopuszczalnej prędkości lub jest jej równa, dane z rejestru są automatycznie usuwane. W przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości, system generuje wniosek o ukaranie, który jest wysyłany do właściciela pojazdu.

Jakie są stawki mandatów za przekroczenie prędkości na OPP?

Stawki mandatów za przekroczenie prędkości w ramach OPP są zróżnicowane i zależą od wagi wykroczenia. Kierowcy ze zbyt ciężką nogą muszą się spodziewać następujących kar:

  • 50 zł i 1 punkt karny za przekroczenie prędkości do 10 km/h,
  • 100 zł i 2 punkty karne za przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h,
  • 200 zł i 3 punkty karne za przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h,
  • 300 zł i 5 punktów karnych za przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h,
  • 400 zł i 7 punktów karnych za przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h,
  • 800 zł (w warunkach recydywy 1600 zł) i 9 punktów karnych za przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h,
  • 1000 zł (w warunkach recydywy 2000 zł) i 11 punktów karnych za przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h,
  • 1500 zł (w warunkach recydywy 3000 zł) i 13 punktów karnych za przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h,
  • 2000 zł (w warunkach recydywy 4000 zł) i 14 punktów karnych za przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h,
  • 2500 zł (w warunkach recydywy 5000 zł) i 15 punktów karnych za przekroczenie prędkości od 71 km/h.
Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie