Zmiany w przeglądach okresowych pojazdów

Jerzy Biernacki
30.11.2022

Od 1 listopada obowiązują nowe zasady przeprowadzania przeglądów okresowych pojazdów. Zmiany są dość znaczące i wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego. Szczegóły omawiamy w naszym artykule.

Nowy podział zdiagnozowanych usterek

Do tej pory diagnosta oceniając stan techniczny pojazdu klasyfikował stwierdzone usterki jako drobne, istotne lub stwarzające zagrożenie. 1 listopada zmieniło się nazewnictwo. Teraz diagnosta może uznać, że usterka jest drobna, poważna lub niebezpieczna.

W przypadku stwierdzenie poważnej lub niebezpiecznej usterki, samochód nie przejdzie przeglądu i konieczne będzie jego powtórzenie po usunięciu wad.

Sprawdzenie systemu eCall

Wszystkie samochody wyprodukowane po 2018 roku muszą już być wyposażone w system eCall, który służy do natychmiastowego wzywania pomocy w razie zagrożenia (np. po wypadku). Od 1 listopada polscy diagności mają obowiązek skontrolowania poprawności działania tego systemu.

Problem w tym, że potrzebne do tego jest specjalne oprogramowanie z interfejsem, które umożliwia uzyskanie wglądu do bazy danych producenta systemu. Póki co nie określono, z jakiego urządzenia mają korzystać stacje kontroli pojazdów, dlatego na razie ten przepis pozostaje martwy (diagnosta sprawdzi tylko sam fakt obecności systemu eCall w pojeździe).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.