Abonament RTV również za radio w samochodzie!

Krzysztof Jagielski
27.03.2024

Nie wszyscy o tym wiedzą, tymczasem prawo mówi jasno: osoby, które mają radio w swoim samochodzie (a dziś jest to standardowy element wyposażenia) powinny opłacać abonament RTV. Nie ma znaczenia, czy faktycznie tego radia używają. Dowiedz się, jakie stawki abonamentu obowiązują w 2024 roku.

Kto jest zobowiązany do płacenia abonamentu?

W przypadku osób prywatnych zasada jest prosta – jeśli opłacisz abonament za radio w domu, nie musisz dodatkowo płacić za radio w samochodzie. To oznacza, że abonament jest jednolity i obejmuje wszystkie urządzenia należące do jednej osoby.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorców, którzy zobowiązani są opłacać abonament za każdy pojazd w swojej flocie.

Ile wynosi abonament?

Wysokość opłaty zależy od rodzaju urządzenia zainstalowanego w samochodzie. W roku 2024 opłaty kształtują się następująco:

  1. 8,70 zł miesięcznie za użytkowanie odbiornika radiowego,
  2. 27,30 zł miesięcznie za użytkowanie odbiornika radiowo-telewizyjnego.

Jakie są konsekwencje nieopłacania abonamentu?

Niewywiązanie się z obowiązku opłacania abonamentu RTV oznacza ryzyko otrzymania kary finansowej, która może wynieść trzydziestokrotność opłaty podstawowej. W praktyce oznacza to, że za zwykłe radio kara może osiągnąć 261 zł, a za odbiornik radiowo-telewizyjny – nawet 819 zł.

Poczta Polska ma również prawo naliczyć karę za zaległości sięgające pięciu lat wstecz.

Kto nie musi płacić?

Ustawodawca przewidział zwolnienia z płacenia abonamentu RTV dla określonych grup. Są to między innymi osoby, które ukończyły 75. rok życia, emeryci w wieku 60 lat i więcej z emeryturą nieprzekraczającą 50% przeciętnego wynagrodzenia, osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej oraz weterani wojenni i wojskowi. Aby skorzystać ze zwolnienia, należy zgłosić się na pocztę z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi prawo do ulgi.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie